Aangezien onze praktijk deel uitmaakt van een fitnesscentrum en er vaak meerdere mensen aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken en incidenten te voorkomen:

  • Patiënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoen-)normen en waarden
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van patiënten. Er kan evt. gebruik worden gemaakt van een kluisje.
  • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
  • Wij adviseren u tijdens het oefenen makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen, te dragen en een handdoek te gebruiken.
  • De patiënt dient de therapeut direct op de hoogte te stellen indien medicijngebruik tijdens de behandeling verandert.
  • Afspraken, die niet 24 uur tevoren zijn afgemeld, worden als aanwezig geregistreerd en zo mogelijk bij de patiënt in rekening gebracht

Wij verzoeken u klachten direct te melden, zodat deze kunnen worden behandeld volgens de richtlijn van het KNGF.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zijn niet voor derden toegankelijk.