Club-X Kids is een beweegprogramma speciaal voor kinderen met obesitas. Het jaarlang programma is erop gericht om kinderen, maar ook ouders, bewust te maken van gezonde keuzes is bewegen en voeding èn te leren plezier te beleven aan bewegen! Dit programma is multi-disciplinair van opzet: dat betekent, dat wij intensief samenwerken met een diëtiste en een maatschappelijk werkster om kind èn gezin zo optimaal mogelijk te begeleiden.

Na verwijzing door een arts wordt een eerste individuele afspraak gemaakt met het kind en (één van) de ouders. Tijdens deze intake besteden we aandacht aan de huidige leefstijl van het kind en het gezin: wat doet een kind aan sport/beweging en wat zijn valkuilen op het gebied van ongezond eten en drinken. We leggen uit hoe het programma is opgebouwd en er wordt bepaald hoe de huidige conditie is: bloeddruk, gewicht, vet/spierpercentage, kracht, uithoudingsvermogen. We spreken samen af wat de doelen zullen zijn voor de eerste fase van het programma, leggen het cursusboek uit en maken afspraken voor:

– trainingen op OptiSport Healthclub

– consult met diëtiste en maatschappelijk werkster

– bijeenkomsten met ouders en workshops kids

Het Club-X Kids programma is opgebouwd in 4 fasen: tijdens de eerste fase van 6 weken wordt er 2x per week getraind op OptiSport Healthclub. Deze trainingen zijn met leeftijdsgenootjes (6-12 of 12-18 jaar) en worden begeleid door een (kinder)fysiotherapeute. Plezier in bewegen staat centraal tijdens de trainingen, zowel op diverse fitnessapparaten als met sport en spel. Ook wordt in spelvorm en interactief met de groep elke maand een ander thema behandeld:

– gezonde voeding

– voldoende bewegen

– veranderen van gedrag

– eetmomenten

– energiebalans

– gewoontes

– eten op school

– sporten

– reclame/ supermarkt

– volhouden/ moeilijke momenten

Deze thema’s komen ook terug in het cursusboek, waarin, behalve informatie over het thema, ook opdrachten staan om thuis (evt. samen met ouders) te doen. Bovendien worden deze thema’s belicht tijdens de ouderbijeenkomsten (4x per jaar) en workshops voor de kids (7x per jaar) met presentaties, interactie en opdrachten.

Na de eerste fase volgt een tussentijdse evaluatie, waarbij één van de te bespreken onderwerpen de sportkeuze van het kind is. OptiSport Healthclub faciliteert in het opzetten van proeftrainingen in de gewenste sport en kan ook als intermediair optreden van het JeugdSportFonds voor het verkrijgen van subsidie. In de tweede fase (6 weken) zal het kind 1x per week bij OptiSport Healthclub trainen en (tenminste) 1x per week bij een sportclub. Deze trainingsfrequentie bij OptiSport Healthclub neemt in de derde fase (12 weken) af naar 1x per 2 weken en in de vierde fase is er elke 4 weken een evaluatiemoment om e.e.a. bij te sturen terwijl het kind zelfstandig sport, thuis opdrachten maakt en met ouders een gezondere leefstijl probeert na te streven. Wij rapporteren altijd terug naar de verwijzend arts over het resultaat van het beweegprogramma.