Aangezien onze praktijk deel uitmaakt van een fitnesscentrum en er vaak meerdere mensen aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken en incidenten te voorkomen:

  • Patiënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoen-)normen en waarden
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
  • De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van patiënten. Er kan evt. gebruik worden gemaakt van een kluisje.
  • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
  • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
  • Wij adviseren u tijdens het oefenen makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen, te dragen en een handdoek te gebruiken.
  • De patiënt dient de therapeut direct op de hoogte te stellen indien medicijngebruik tijdens de behandeling verandert.
  • Afspraken, die niet 24 uur tevoren zijn afgemeld, worden als aanwezig geregistreerd en zo mogelijk bij de patiënt in rekening gebracht

Wij verzoeken u klachten direct te melden, zodat deze kunnen worden behandeld volgens de richtlijn van het KNGF.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en zijn niet voor derden toegankelijk.

Sluit Menu